abol
عکاسی و تایپوگرافی ابو
آوریل 29, 2015
9
عکاسی و تایپوگرافی ع،خ
آوریل 29, 2015
نمایش همه

پوستـر ایده برتر

3

طراحی پوستر با عنوان ایده برتر ، یکی از کارهای نمایشگاه اسفند ماه 93، اجرا شده در نرم افزار فتوشاپ

مشتري:

---

مدت زمان اجرا:

5روز