9
عکاسی و تایپوگرافی ع،خ
آوریل 29, 2015
2
پوستر درگیری فکری
آوریل 29, 2015
نمایش همه

پوستر و تایپوگرافی خلاقانه

4

طراحی پوستر و تایپوگرافی خلاقانه یکی دیگر از کارهای نمایشگاه اسفند ماه 93 ، اجرا شده در نرم افزار فتوشاپ

مشتري:

---

مدت زمان اجرا:

4روز