4
پوستر و تایپوگرافی خلاقانه
آوریل 29, 2015
نمایش همه

پوستر درگیری فکری

2

طراحی پوستر با عنوان درگیری فکری، عکاسی از شخصیت، یکی دیگر از کارهای نمایشگاه اسفند ماه 93، اجرا شده در نرم افزار فتوشاپ

مشتري:

---

مدت زمان اجرا:

7 روز