گروه تئاتر تالیکاگ
گروه تئاتر تالیکاگ
آوریل 29, 2015
نمایش همه

من طراح گرافیکم

من طراح گرافیکم

طراحی پوستر برای نمایشگاه اسفند ماه سال 93

مشتري:

کار نمایشگاهی

مدت زمان اجرا:

72ساعت